Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.08.2010
Дата публікації 10.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Графова Тетяна Іванівна - Президент. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління товариства повідомляє, що Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Реклама» 6 серпня 2010 року. прийнято наступне рішення про зміну складу посадових осіб емітента :
ПРИЗНАЧЕНО:
- на посаду Член Спостережної ради, що є вакантною з 06.11.2009, Мірошніченко Світлану Петрівну, паспорт СН №620955, виданий 30.10.1997 Мінським РУГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень – 1 рік. Має частку у статутному капіталі – 0,0%. Представник акціонера Мирошниченко Олени Віталіївни, що має у статутному капіталі частку 14,12388%. Останні п’ять років перебуває на пенсії. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент Графова Тетяна Іванівна