Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.01.2011
Дата публікації 05.01.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Графова Тетяна Іванівна - Президент. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління товариства повідомляє, що 05.01.2011 року відбулись наступні зміни складу посадових осіб емітента:
ЗВІЛЬНЕНО:
- Голова Спостережної ради Райхман Валерій Петрович, паспорт МЕ №732716, виданий 28.02.2006 Солом’янським РУГУ МВС України у м.Києві. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви посадової особи про складення повноважень у зв'язку із повним відчудженням належних їй акцій. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Перебував на посаді з 21.03.2001року. Посада залишається вакантною до наступних Загальних зборів акціонерів.
- Член Спостережної ради - Графова Валерія Олександрівна, паспорт МЕ №341897, виданий 16.12.2003 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києві. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви посадової особи про складення повноважень у зв'язку із повним відчудженням належних їй акцій. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Перебувала на посаді з 1997року. Посада залишається вакантною до наступних Загальних зборів акціонерів.
- Член Спостережної ради - Савран Лариса Петрівна, паспорт СН №241535, виданий 04.07.1996 Залізничним РУГУ МВС України у м.Києві. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви посадової особи про складення повноважень у зв'язку із повним відчудженням належних їй акцій. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Перебувала на посаді з 21.03.2001року. Посада залишається вакантною до наступних Загальних зборів акціонерів.

Звільнені посадові особи товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент Графова Тетяна Іванівна