Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.01.2011
Дата публікації 20.01.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - в.о.Президента. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління товариства повідомляє, що на підставі наказу Президента товариства від 18 січня 2011року № 4-К, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб емітента:

ЗВІЛЬНЕНО:
Президент - Графова Тетяна Іванівна, паспорт СО № 597784, виданий 08.05.2001 Мінським РУГУ МВС України у м.Києві. Звільнення виконано на підставі заяви посадової особи про складення повноважень і обов'язків за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Перебувала на посаді з 28.03.2002р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

ПРИЗНАЧЕНО:
в.о.Президента - Давиденко Сергій Григорович, паспорт МС №148900, виданий 25.03.1997 Тернопільським МУ УМВС України у Тернопільській області. Термін повноважень - до наступних Загальних зборів акціонерів. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 14,70414752%. З 2005р. і по т.ч. працював на посаді директора КУА "Альфа-фінанс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
в.о.Президента Давиденко Сергій Григорович