Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.04.2011
Дата публікації 20.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Президент. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Президент – Голова правління товариства повідомляє, що Загальними зборами акціонерів 18 квітня 2011 року прийнято наступне рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

ЗВІЛЬНЕНО:
- в.о. Президента - Давиденко Сергій Григорович, паспорт МС №148900, виданий 25.03.1997 Тернопільським МУ УМВС України у Тернопільській області. Звільнення посадової особи виконано в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Перебував на посаді з 18.01.2011р.
- Член Правління - Матвієнко Олександр Сергійович, паспорт СО №070711, виданий 03.06.1999 Харківським РУГУ МВС України в м Києві. Звільнення виконано на підставі заяви посадової особи про припинення повноважень в зв'язку з повним відчудженням акцій. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Перебував на посаді з 28.03.2002р. Посада залишається вакантною до наступних Загальних зборів акціонерів.
- Член Правління - Довгань Ольга Єгорівна, паспорт МЕ №001313, виданий 20.03.2002 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києві. Звільнення виконано на підставі заяви посадової особи про припинення повноважень Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Перебувала на посаді з 28.03.2002р. Посада залишається вакантною до наступних Загальних зборів акціонерів.
- Член Наглядової ради - Мирошниченко Олена Віталіївна, паспорт МЕ №136631, виданий 03.03.1994 Святошинським РУГУ МВС України в м.Києві. Звільнення виконано на підставі заяви посадової особи про припинення повноважень в зв'язку з повним відчудженням акцій. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Перебувала на посаді з 28.03.2002р.
- Член Наглядової ради - Мірошніченко Світлана Петрівна, паспорт СН №620955, виданий 30.10.1997 Мінським РУГУ МВС України у м.Києві. Звільнення виконано на підставі заяви посадової особи при припинення повноважень в зв'язку з повним відчудженням акцій. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Перебувала на посаді з 06.08.2010.
- Голова Ревізійної комісії - Бодня Людмила Степанівна, паспорт СО №957513, виданий 03.03.1994 Деснянським РУГУ МВС України в м.Києві. Звільнення виконано на підставі заяви посадової особи про припинення повноважень в зв'язку з повним відчудженням акцій. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Перебувала на посаді з 28.03.2002. Посада залишається вакантною до наступних Загальних зборів акціонерів.

ПРИЗНАЧЕНО:
- Президент - Голова правління - Давиденко Сергій Григорович, паспорт МС №148900, виданий 25.03.1997 Тернопільським МУ УМВС України у Тернопільській області. Термін повноважень - до переобрання . Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 14,70414752%. З 2005р. працював на посаді директора КУА "Альфа-фінанс". З 18 січня 2011року наказом президента товариства № 4-К призначений в.о. Президента до наступних Загальних зборів.
- Голова Наглядової ради - Шафалович Семен Семенович, паспорт МЕ №878335, виданий 06.06.2008 Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві. Головою Наглядової ради обрано на засіданні ради, Протокол №1 від 20.04.2011р. Термін повноважень - 3 роки. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 17,6634%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 01.06.07 - 01.09.08 менеджер ООО «Гелиос-Трейд ЛТД», 02.09.08 - 03.08.09 менеджер ООО «Торговий Дім «Геліос», 04.08.09 - 06.09.10 директор ТОВ «Компанія Альбатрос трейд», 07.09.10 - 16.11.10 директор ТОВ «Дальриба».
- Член Наглядової ради - Бєліченко Сергій Анатолійович, паспорт ВВ №538599, виданий 26.08.1998 Жовтневим РВ Маріупольського МУ України в Донецькій обл. Термін повноважень - 3 роки. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 15,7131%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Мариупільский металлургіний завод ім. Иллїча, з 01.12.2004 по 27.12.2010 заступник начальника цеху з капітальних та поточних ремонтів металлургійного та енергетичного обладнання, з 28.12.2010 - по поточний час начальник виробництва ТОВ « Бетон-МЛ».
- Член Наглядової ради - Подорожна Любов Іванівна, паспорт ВА №416014, виданий 26.04.1996 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. Термін повноважень - 3 роки. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,5879%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 01.11.06 по 16.04.10 бухгалтер ТОВ « Ліфтовик1»

Усі звільнені та новопризначені посадові особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент Давиденко Сергій Григорович