Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.09.2012
Дата публікації 09.10.2012 16:38:53
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "РЕКЛАМА"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 2
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: 0444625930
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “РЕКЛАМА”
(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» (далі за текстом – ПАТ «Реклама», Товариство), позачергові загальні збори Акціонерів Товариства відбудуться «09» листопада 2012 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Е.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «РЕКЛАМА», призначених на «09» листопада 2012р.
1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Акціонерів ПАТ «Реклама».
2. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама».
3. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Акціонерів ПАТ «Реклама».
4. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів Акціонерів ПАТ «Реклама».
5. Про погодження та затвердження значних правочинів, вчинених ПАТ «Реклама» у 2011р.-2012р.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Про надання повноважень щодо здійснення дій пов`язаних з вчиненням значних правочинів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Акціонерів ПАТ «Реклама»: – станом на 24:00 годину 05 листопада 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у позачергових загальних зборах Акціонерів відбудеться у день проведення позачергових загальних зборів Акціонерів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: 09.11.2012р. - о 10:00; закінчення – 09.11.2012 р. о 10:45.
Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах Акціонерів ПАТ «Реклама» учасникам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на позачергових загальних зборах Акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень позачергових загальних зборів Акціонерів з питань порядку денного:
- до дня проведення позачергових загальних зборів Акціонерів: у робочі дні у робочій час за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, 2 поверх, кімната № 9.
- у день проведення позачергових загальних зборів Акціонерів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, 3 під’їзд, 7 поверх, кімната 701-Е.
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень позачергових загальних зборів Акціонерів з питань порядку денного – Сібагатулін Араслангалей, виконавчий директор.
Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама» будуть оголошені на позачергових загальних зборах акціонерів, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама» підсумки голосування будуть доведені до відома осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, шляхом розміщення повідомлення про підсумки голосування на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства: 03052138.smida.gov.ua.
Довідки за телефоном: (044) 462-59-30 у робочий час.

З повагою,
ПАТ “Реклама”.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Реклама», які відбудуться 09.11.2012р., опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» №191. від 08.10.2012р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.10.2012
(дата)