Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 13.04.2018
Дата публікації 13.04.2018 11:12:44
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А
Керівник* Давиденко Сергій Григорович - Директор. Тел: (044) 462-59-30
E-mail* reklama@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКЛАМА»

(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А)

У відповідності до вимог частини четвертої статті 35 Закону України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII "Про акціонерні товариства" повідомляємо, що станом на 11.04.2018 загальна кількість акцій та голосуючих акцій (у тому числі загальна кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить: простих іменних акцій ПрАТ «Реклама» - 128 848 штук, з яких 106 536 штук – голосуючі акції.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Давиденко Сергій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.04.2018
(дата)