Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.11.2009
Дата публікації 10.11.2009 12:30:13
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Реклама"
Юридична адреса* 04071, м.Київ, вул.Верхній Вал, 2
Керівник* Графова Тетяна Іванівна - Президент. Тел: 0444176315
E-mail* 03052138@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління АТ «Реклама» повідомляє, що 06 листопада 2009 року помер член Ради акціонерів АТ «Реклама» РУДАКОВ ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ паспорт МЕ 124955 виданий 20.08.2002 Печерським РУГУ МВС України у м.Києві. Свідоцтво про смерть 1-БК № 157104, видане 07 листопада 2009р. відділом реєстрації смерті у м.Києві. Володів 18280 акціями АТ «Реклама», що становить частку 14,18726% у статутному капіталі товариства. Був членом Ради акціонерів АТ «Реклама» з 1996 року. Посада залишається вакантною. Непогашених судимостей за господарськi, службовi та злочини проти власностi не мав. За останнi п'ять рокiв заборона займатися певними видами дiяльностi не накладалась. Заходи адмiнвiдповiдальностi у галузях фiнансiв та пiдприємницької дiяльностi не застосовувались.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент Графова Тетяна Іванівна